Què t’oferim?
CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS 2024

AquíServei de coaching sistèmic per equips professionals (entitats, consorcis, cooperatives, petits ajuntaments, etc) del món rural:


Dirigit a organitzacions del món rural que volen assolir equips de treball cohesionats i resilients que desenvolupin tot el seu potencial a tots els nivells.


Servei de coaching sistèmic especialitzat en el sector primari i les seves necessitats:  


Dirigit a empreses del sector primari que volen millorar algun aspecte concret del funcionament del negoci (producció, distribució, comercialització, clients, equip de treball, entre d’altres).

Servei de coaching sistèmic d’empreses familiars, petites i mitjanes del món rural:


Dirigit a empreses que volen desenvolupar serveis i productes conscients en equilibri amb els seus equips i clients.


Servei de coaching sistèmic per a propietar_s i emprenedor_s:


Dirigit a persones que volen ser acompanyades en el procés de relleu generacional o traspàs de la seva explotació agrària.Servei de coaching personal, professional i orientació i acompanyament personal davant un canvi o cerca vocacional:


Dirigit a persones que cerquen la seva vocació i/o professió.
Servei d’acompanyament a famílies nouvingudes al món rural:


Dirigit a famílies que realitzen un canvi vital important i volen sentir-se acompanyades formant part d’una comunitat.Servei de formació en mirada sistèmica aplicada al món rural.

 
El procés


Cada procés d’acompanyament és totalment diferent perquè cada persona, organització i empresa forma part d’un sistema amb unes necessitats pròpies.


D’altra banda però comparteix una metodologia que inclou 4 fases:

Fase de diagnosi per explorar la situació de partida i les dinàmiques existents

Fase de disseny del Pla d’intervenció per definir les accions a desenvolupar

  Fase d’intervenció amb les accions en base els objectius establerts

Fase de sensibilització a mode de reflexió i revisió del procés en 1-2 anys


Les sessions de tipus individual podran transcórrer en format presencial i/o a format online (segons les necessitats).

Les sessions amb organitzacions i empreses es desenvoluparan a nivell presencial a la seu de la pròpia empresa.