︎
AIXALDA SISTÈMICA és una empresa d’acompanyament especialitzada, dirigida a persones i organitzacions del món rural a través del coaching sistèmic

MISSIÓ


Acompanyar les persones, les organitzacions del món rural i el sector primari a créixer a nivell professional i personal a través de la mirada sistèmica, assolint els seus propòsits

VISIÓ


Ser una empresa d’acompanyament integral a persones, organitzacions i equips del món rural per tal de que puguin assolir tot el seu potencial en equilibri amb ells mateixos en i al seu territori

    VALORS


Treballem amb:
HUMILITAT I FLUÏDESA
COMPROMÍS I ALEGRIA
COHERÈNCIA, CREATIVITAT
I COL·LABORACIÓ

ENS DIRIGIM AOrganitzacions del món rural

(cooperatives, entitats, consorcis, ajuntaments, etc)


Empreses del sector primariEmpreses familiars

petites i mitjanes del món ruralPersones

que volen explorar la seva vocació i talents a nivell professionalPersones propietàries d’explotacions agràries

que cerquen fer un relleu (traspàs del negoci familiar o empresa creada)Emprenedores ruralsFamílies

que estan valorant anar a viure al món rural